Skogen

Skogsterrängen är kuperad och genomkorsad av bäckar samt gamla gärdsgårdar.

Närmast sjön breder bokskogen ut sig, och längre in mot land tar mörk barrskog över.

Bokskogsområdet runt om sjön är ett naturreservat, tänk på att allemansrätten inte gäller här. Här finns Sjöstigen som är en runda runt Gyllebosjön, ridstig och vägar att ta sig fram på.
I norra delen av område ägs markerna av privatpersoner. Följ allemansrätten och ta hand om skogen när ni rör er i området.
Vi delar även vår bokskog med flockar av dovhjort och vildsvin, så var försiktiga när ni rör er ute i markerna.