Logi

Normalt sker förläggning i egna tält men vi kan även erbjuda våra hyresgäster inomhusförläggning eller vindskydd att sova i.

Sjöröd är nu utvecklat till ett modernt scoutcenter med varierande verksamhet. Bland annat finns en organisation för att genomföra sommarläger. Detta innebär att kårer under sommaren kan besöka Sjöröd och få hjälp med viktiga grundstenar till ett lyckat läger, nämligen lägerområde, mat och program.

Huvudbyggnaden

I huvudbyggnaden ryms idag ett storkök med kapacitet för ca 80 personer, en matsal med samma kapacitet och en intendentursavdelning med väl tilltagna kylrum, frysrum, svalrum och skafferier, därifrån kan man distribuera mat till lägerdeltagare. Byggnaden rymmer även tre toaletter, varav en är handikappanpassad. Huset är försett med wifi.

Intill huvudbyggnaden finns det gamla boningshuset, lilla huset, som idag inrymmer 4 sovrum med 4-8 bäddar. Totalt kan 18 personer sova i huset.

Övriga sovutrymmen

I skogsbrynet finns det 2 patrullstugor med totalt 24 bäddar. I ett annat hus finns ytterligare 2 rum med 8 sovplatser i varje.

Övriga byggnader

I både norra och södra änden av området finns dassbyggnader, på norra ängen med 14 platser och på södra med 16.

Området erbjuder även en vedeldad bastu, vedeldad badtunna och vindskydd.