DSC02634

Historia

Sjöröd finns omnämnt redan 1323, men då med en annan stavning.

Huvudbyggnaden har använts både som ladugård och som fruktlager. Huset brann ner 1936, men återuppbyggdes. Det återuppbyggda huset är det som används än idag.

Sjöröd köptes av Södra Skånes Scoutdistrikt 1983, men scouterna har haft läger på området mycket längre än så. Redan på 70-talet användes området för läger.

Björkarna på området är självsådda. När Scouterna tog över var mellanängen och södra ängen täckt av björksly, som gallrades till dagens bestånd. På norra ängen var gran planterad, den såldes som julgranar under åttiotalet

Området har använts för bete, som åkermark, för att senare bli fruktodling.

Är du intresserad av mer kring området och dess historia samt idéer om hur det kan utvecklas ytterligare? Läs då examensarbetet från 2008 av landskapsarkitekten Susanne Sandelius.

Planering av lägerområden: Exemplet Sjöröd (2008)