Södra Skånes scoutdistrikt
Södra Vallgatan 5
211 38 Malmö

kansli@sodraskane.se

Bokningstelefon: 0763-25 26 11