Uthyrningar av Sjöröd sköts av vårt distriktskansli.

Post- och besöksadress till distriktskansliet

Södra Skåne scoutdistrikt

Södra Vallgatan 5
211 38 Malmö