Uthyrningar av Sjöröd sköts av vårt distriktskansli.

Boka på info@sjorod.se
eller via telefon 0704-059620

Post- och besöksadress till distriktskansliet

Södra Skåne scoutdistrikt

Studentgatan 4 plan 3
211 38 Malmö