Uthyrningar av Sjöröd sköts av vårt distriktskansli.

John Söderdahl

Bokningsansvarig

Telefon: 040-6226022Mobil: 0704-059620

Post- och besöksadress till distriktskansliet

Södra Skåne scoutdistrikt

Studentgatan 4 plan 3
211 38 Malmö