Scouterna

Sjöröds historia

Sjöröd köptes av Södra Skånes Scoutdistrikt 1983, men scouterna har haft läger på området mycket längre än så, redan på 70-talet användes området för läger.

Sjöröd finns omnämnt redan 1323, men då med en annan stavning. 

Björkarna på området är självsådda. När scouterna tog över var mellanängen och södra ängen täckt av björksly, som gallrades till dagens bestånd. På norra ängen var gran planterad, den såldes som julgranar under åttiotalet

Området har använts för bete, som åkermark, för att senare bli fruktodling.

Huvudbyggnaden har använts både som ladugård och som fruktlager, huset brann ner 1936, men återuppbyggdes. Det återuppbyggda huset är det som används idag.

Är du intresserad av mer kring området dess historia och idéer om hur det kan utvecklas ytterligare? Läs då landskapsarkitekten Susanne Sandelius examensarbete kring Sjöröd (stor fil, öppnas i nytt fönster).