Scouterna

Kontakta Sjöröd

Här finner du alla de uppgifter du behöver för att kunna hyra Sjöröd eller få ytterligare information.

Hyra av Sjöröd

Uthyrningar av Sjöröd sköts av vårt distriktskansli. Post och besöksadress till distriktskansliet är:
Södra Skånes scoutdisrikt
Studentgatan 4 plan 3
211 38 Malmö
Telefon 040-622 60 22
E-post: info@sjorod.se

Frågor kring lägerskoleverksamheten

Kansliet har även hand om förfrågningar rörande vår lägerskoleverksamhet. Kontaktuppgifter som ovan.

 

Frågor kring hemsidan

För hemsidans innehåll och funktion ansvarar Johan Holmberg.
Har du frågor eller kommentarer angående hemsidan, når du dem på www@sjorod.se.